Loading...

Посилення моніторингу з боку НСЗУУряд затвердив Зміни до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також зміни до Положення про Національну службу здоров’я України. Зміни встановлюють більш чіткі та прозорі відносини у межах договорів між НСЗУ та надавачами медичних послуг. 

НСЗУ розпоряджається бюджетними коштами та виплачує медичним закладам гроші за надані медичні послуги за договорами. НСЗУ здійснює стратегічні закупівлі медичних послуг в інтересах пацієнтів. І в інтересах пацієнтів має контролювати виконання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення. Зокрема - щодо наявності необхідного обладнання, необхідної кількості лікарів та іншого медичного персоналу, щодо обсягу або кількості наданих медичних послуг пацієнтам. А також - достовірності та повноти інформації, поданої у звіті до НСЗУ, за яким здійснюється оплата наданих медичних послуг.  Адже все це впливає на обсяг та якість медичної допомоги та відбивається на здоров'ї кожного пацієнта.

Для реалізації зазначених завдань передбачено моніторинг з боку НСЗУ.  Процедура щодо здійснення якого від сьогодні встановлена на рівні акта Кабінету Міністрів України. Положення акта будуть відображені у кожному договорі про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Згідно з прийнятим актом:
- уточнені обов’язки, права та відповідальність сторін договору - НСЗУ та надавачів медичних послуг в частині зобов’язань виконання його умов;
- уточнюються типи моніторингу, який здійснює НСЗУ - моніторинговий візит, документальний та автоматичний моніторинг, а також оформлення результатів його здійснення;
- запроваджується диференціювання порушень умов договору та санкцій за ці порушення, а також послідовність їх застосування -  від здійснення перерахунку сплачених коштів за договором за медичні послуги, надані з порушенням, до зупинки НСЗУ оплати медичних послуг за договором (у разі відмови здійснення перерахунку). При цьому, гарантується право надавачів медичних послуг на розгляд та врахування заперечень, наданих до висновків за результатами здійснення моніторингу.  

Також передбачається можливість впровадження спільних заходів НСЗУ та медичних закладів щодо покращення медичного обслуговування конкретною лікарнею. Для цього складається та підписується план заходів із удосконалення медичного обслуговування, який надавач має виконати у встановлені строки. Якщо надавачі медичних послуг не виконують цей план, не усувають порушення і не надають підтверджуючі документи, НСЗУ має право застосувати штрафні санкції.  Наприклад:
- заклад має сплатити 0,5% від суми договори за відповідним пакетом медичних послуг - у разі виявлення невідповідностей умовам закупівлі та специфікаціям;
- 0,1% від суми договору за відповідним пакетом медичних послуг за кожний виявлений випадок оплати пацієнтом безоплатних послуг; 
- 1% від суми сплаченої НСЗУ за договором за кожний місяць, протягом якого план заходів з удосконалення медичного обслуговування не виконаний в повному обсязі. 

Зазначені заходи через послідовне опрацювання усіх помилок, неточностей та невідповідностей мають кінцевою метою створити єдині критерії щодо дотримання вимог до якості надання медичної допомоги, які гарантуватимуть пацієнтам надання належної медичної допомоги за програмою медичних гарантій.

Також у Положення про Національну службу здоровʼя України внесено зміни, які дозволяють НСЗУ здійснювати самопредставництво в суді відповідно до вимог закону.

Популярні новини